Stále záhadný Tyrannosaurus X

…aneb Další z tajemství „krále dinosaurů“

Tyranosaura jistě není třeba dlouze představovat, kromě obecných článků o různých aspektech biologie a ekologie tohoto dávného predátora z konce křídové periody už jsme se na blogu dostali i k některým poutavým otazníkům s ním spojeným, například k čemu byly jeho zakrnělé ručky? Byl alespoň částečně opeřený a mohl být i teplokrevný? Byl Nanotyrannus lancensis ve skutečnosti pouze mládětem tyranosaura? Opravdu byly objeveny měkké tkáně a proteiny v jeho fosilních kostech? Který jedinec byl ze všech nejstarší a který zase největší? A tak by se dalo ještě chvíli pokračovat. Zatím ale nebyla vůbec zmíněna další záhada, která se s králem dinosaurů z čeledi Tyrannosauridae táhne již několik desítek let. Stejně jako v astronomii, kde se dlouhodobě spekuluje o možné existenci „planety X“ za drahou Neptuna, mohl vedle druhu Tyrannosaurus rex existovat i další, dosud nepopsaný druh, zatím neformálně označovaný jako Tyrannosaurus „x“? Nebo je snad všechno úplně jinak a žádný takový teropod existovat nemohl? Zkusme nyní této malé paleontologické záhadě přijít na kloub. Mějme přitom na paměti, že i když máme k dispozici již přes 50 fosilních jedinců kolosálního teropoda, je to stále velmi málo pro dostatečně přesný výzkum toho, které exempláře mohly být například samicemi nebo jedinci s odlišnou ontogenezí či neobvyklými tvarovými a velikostními variacemi.[1] To jsou přitom zásadní údaje, bez kterých se při posuzování existence případného nového druhu tyranosaura neobejdeme.
———
Jedinec tyranosaura, známý jako „Bucky“, je relativně mohutným zástupcem svého druhu. Podle názoru některých paleontologů může jít o robustní „morfotyp“, představující možná samici. S jistotou to ale nevíme. Zde neobvyklá rekonstrukce kostry v „odpočívající“ pozici. Kredit: ssr ist4u, Wikipedie (CC BY-SA 2.0)
———
Počátkem 80. let minulého století přišel paleontolog Robert T. Bakker s tvrzením, že ve skutečnosti se na konci křídového období na západě Severní Ameriky vyskytovaly dva druhy rodu Tyrannosaurus – „klasický“ Tyrannosaurus rex a kromě něho ještě jeden odlišný druh, kterému dal přezdívku Tyrannosaurus „x“. Bakkera k tomuto rozlišení vedla skutečnost, že u jednotlivých exemplářů se lišil jeden anatomický znak – tvar a počet zubů v přední části dolní čelisti (na zubní kosti). Bakker však neměl k dispozici dostatečně reprezentativní vzorek tyranosauřích lebek, a tak svůj závěr nikdy formálně nepublikoval. Ke stejnému výsledku po něm nicméně dospěli i Gregory S. Paul (1988) a Ralph E. Molnar (1991), kteří rovněž nezavrhli možnost existence jiného druhu tyranosaura. K druhu Tyrannosaurus „x“ pak měl patřit i slavný exemplář z Amerického přírodovědeckého muzea AMNH 5027 nebo obří lebka MOR 008 z Museum of the Rockies. Naopak slavná „Sue“ z Chicaga je stále nejlepším příkladem druhu Tyrannosaurus rex. Rozdílnosti ve stavbě a pozici zubů jsou vcelku zanedbatelné a v současnosti je nelze považovat za definitivní důkaz existence nového druhu tyranosaura, protože variabilita anatomických znaků v rámci druhu T. rex je velmi vysoká.[2] Rozdíly mezi jedinci tohoto druhu mohly být způsobeny nemocemi, odlišným stylem lovu a jiných aktivit, nemocemi a deformacemi růstu nebo i kvalitou výživy. Masivnější kostry mohly jednoduše patřit starším jedincům.[3] Existují ale indicie o rozdílnosti, které skutečně nelze tak snadno vysvětlit.
Například jedinec zvaný „Samson“ má stehenní kost o délce 129 cm, což zhruba odpovídá délce femuru jedince „Stan“ s mírou 131 cm. Lebka Samsona se 104 cm ale nedosahuje ani 80 % délky lebky Stana, což se dá jen těžko vysvětlit podvýživou nebo patologickým růstem. Je možné, že individuální variace ve velikosti jednotlivých částí těla byla u tyranosaurů až tak velká? Nebo se skutečně jedná o dva různé druhy rodu Tyrannosaurus (nebo dokonce o příklad dvou různých rodů obřích tyranosauridů)? Tato debata šla ruku v ruce s další velkou otázkou, kterou byla validita druhu Nanotyrannus lancensis, tou jsme se ale zabývali v samostatném článku a není přímo spojená s otázkou existence druhého velkého zástupce rodu Tyrannosaurus. Mimochodem, údajné anatomické znaky (v podobě tzv. chevronů na spodní straně ocasních obratlů) poukazující na příslušnost exemplářů tyranosaura k jednomu nebo druhému pohlaví již byly rovněž jako pevný důkazní materiál vyvráceny.[4] Každopádně je třeba si uvědomit, že druh T. rex byl v průběhu asi dvou milionů let své existence velmi rozšířený a vytvářel nejspíš autonomní populace, které se od sebe mohly velikostně i tvarově značně lišit. Jinak mohla vypadat varieta z území dnešní Britské Kolumbie a jinak mnohem jižněji žijící varieta z Mexika, přičemž tyto dvě populace stejného druhu mohly od sebe oddělovat celé tisíce kilometrů laramidijské pevniny. Je dokonce pravděpodobné, že pokud by tyranosauři přežili vymírání K-Pg (resp. by k němu nikdy nedošlo), nepochybně by se jejich vzdálené populace skutečně rozdělily natolik, že by z nich v průběhu doby vznikly dva zcela odlišné druhy. Můžeme už ale i se současným stavem znalostí usuzovat na existenci dvou rozdílných druhů?
———
Exemplář tyranosaura „Samson“ byl objeven v Jižní Dakotě roku 1981. Některé parametry jeho kostry nasvědčují možnosti, že šlo o jiný druh rodu Tyrannosaurus, než zatím jediný známý druh T. rex. Většinový názor se ale přiklání k možnosti, že jde o tvarovou variaci v rámci již známého druhu. Kredit: Tydence – his name is Sampson, Wikipedie (CC BY 2.0)
———
Na jednu stranu dává tato myšlenka dobrý smysl – Tyrannosaurus je jediným velkým masožravcem ve svém ekosystému, což je neobvyklý jev, který neodpovídá situaci v moderních ekosystémech ani v těch ostatních druhohorních.[5] Dnes už ale víme, že spolu s tyranosaurem žil na konci křídy i velký dromeosaurid Dakotaraptor steini, který při délce 5 metrů mohl představovat smečkového lovce středně velké kořisti.[6] Další predátorskou niku mohli obsadit také nedospělí jedinci samotného tyranosaura, slabší, ale zároveň rychlejší než dospělci. Snaha rozdělit lépe dochované tyranosauří jedince na robustní a štíhlejší „morf“ se také míjí účinkem, protože jednoduše nemáme dostatek fosilního materiálu, abychom mohli rozhodnout, co je ještě vnitrodruhová variace a co už poukazuje na případnou druhovou odlišnost. Když zkoumáme odlišnosti současných druhů obratlovců, vždy najdeme drobné variace, ale zároveň jsou obvykle přítomné i konzistentní a pevně zakořeněné rozdíly, které nám usnadní jejich identifikaci a zařazení do systému živé přírody. V případě dávno vyhynulých druhů proto musíme počkat na objev dalšího fosilního materiálu, pokud možno co nejkompletnějšího a s dobrým stupněm zachování. Teprve s dostatečně početným vzorkem exemplářů tyranosaura bude možné vypracovat počítačové analýzy s uspokojivým množstvím dat, které snad osvětlí míru variace a pomohou rozhodnout, zda jsme v uplynulých jedenácti desetiletích objevovali desítky zástupců jediného druhu dinosaura nebo druhů (či dokonce rodů) dvou.
———
Short English Summary: Some scientists believe in existence of as yet undescribed second species of the genus Tyrannosaurus, dubbed informally “Tyrannosaurus x”. This supposed second species of the famous theropod could be identified in the future if more thorough and detailed research is undertaken. But it is equally possible that there is no such second species and all differences are attributable to the intraspecific variation among T. rex.

Autorem článku je: Mgr. Vladimír Socha


Odkazy:
Hone, D.: The Tyrannosaur Chronicles, Bloomsbury Sigma, 2016
———
[1] Carpenter, Kenneth (1992). „Variation in Tyrannosaurus rex„. In Kenneth Carpenter; Philip J. Currie. Dinosaur Systematics: Approaches and Perspectives. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 141–145. ISBN 0-521-43810-1.
[2] Larson, P.L. (1994). „Tyrannosaurus sex. In: Rosenberg, G. D. & Wolberg, D. L. Dino Fest“. The Paleontological Society Special Publications. 7: 139–155.
[3] Brochu, C. R. (2003). „Osteology of Tyrannosaurus rex: insights from a nearly complete skeleton and high-resolution computed tomographic analysis of the skull“. Society of Vertebrate Paleontology Memoirs. 7: 1–138. doi:10.2307/3889334
[4] Erickson G. M., Kristopher Lappin A., Larson P. (2005). „Androgynous rex – the utility of chevrons for determining the sex of crocodilians and non-avian dinosaurs“. Zoology (Jena, Germany). 108 (4): 277–86. doi:10.1016/j.zool.2005.08.001
[5] Horner J. R., Goodwin M. B., Myhrvold N. (2011). Dinosaur Census Reveals Abundant Tyrannosaurus and Rare Ontogenetic Stages in the Upper Cretaceous Hell Creek Formation (Maastrichtian), Montana, USA. PLoS ONE 6(2): e16574. doi:10.1371/journal.pone.0016574
[6] DePalma, R. A.; Burnham, D. A.; Martin, L. D.; Larson, P. L.; Bakker, R. T. (2016). „Corrigendum to: The First Giant Raptor (Theropoda: Dromaeosauridae) from the Hell Creek Formation“. Paleontological Contributions. 16. doi:10.17161/1808.22120

Další aktuality

04.06.2019 - Dinosauří střelnice má nového partnera Balistas.cz

26.03.2018 - Klíšťata z jantaru sála krev dinosaurům

20.02.2018 - Dinosaurus nebo pravěká rostlina?

13.02.2018 - Chcete si koupit tyranosaura?

12.02.2018 - Valentýnská dinosauří soutěž

02.02.2018 - Teropod z Madagaskaru

22.01.2018 - Největší želva všech dob

19.01.2018 - Nový, odlehčený tyranosaur

14.01.2018 - Alioramus remotus

08.01.2018 - Trpaslík se zatraceně ostrými špičáky

04.01.2018 - SOUTĚŽ o skvělou brašničku s prakem pro každého dobrodruha

21.12.2017 - Ankylosaurus reloaded

18.12.2017 - ČiČiČi

15.12.2017 - Karnotaurus běhal velmi rychle

12.12.2017 - Utopené mládě chasmosaura

11.12.2017 - Stegosaurus byl rozeným zabijákem

07.12.2017 - Král evropských teropodů se představuje

03.12.2017 - Dinosauří vajíčka od největšího po nejmenší

01.12.2017 - Saurosuchus

30.11.2017 - Hrůzoptáci třetihor

29.11.2017 - Pohádka o „rybičce“ která sežrala vše, co do cesty jí přišlo

28.11.2017 - Ocelový stisk pravěkého krokodýla

24.11.2017 - Jak drtivý byl skutečně čelistní stisk tyranosaura?

23.11.2017 - Kronosaurus, obluda jižních moří

31.10.2017 - Strašidelné nápady na dinosauří výzdobu

20.10.2017 - A po dopadu přišel mráz

29.09.2017 - Kolosální ceratopsid Torosaurus

06.09.2017 - Kolagen starý 78 milionů let

13.07.2017 - Stále záhadný Tyrannosaurus X

23.06.2017 - Letní dětský tábor na Borku – Jurský park – poslední volná místa!

25.05.2017 - Dinosauři, přinášíme Vám jedno čtení z akce u Karla Vágnera a Simony Krainové

12.05.2017 - Celý svět na dosah…

07.05.2017 - Napsali o dinosauří akci v ATC Merkur, Pasohlávky

03.05.2017 - Jak vypadal pochod titánů

06.04.2017 - Paleontologické omyly v Cestě do pravěku

02.04.2017 - Ryboještěři pod atomovými hřiby

31.03.2017 - Svět českého plesiosaura

27.03.2017 - Příběh prvního dinosaura

22.03.2017 - Rodili dinosauři živá mláďata?

19.03.2017 - Dinosaurus nebo pravěká rostlina?

15.03.2017 - Byl malý běžec nejkratším dinosaurem?

12.03.2017 - Dinosauří město v Číně

05.03.2017 - Dinosauři z Antarktidy

25.02.2017 - Měl triceratops štětiny?

14.02.2017 - Co je to ten dinosaurus?

11.02.2017 - Stegosaurus byl rozeným zabijákem

09.02.2017 - Existoval skutečně obří amficélias?

05.02.2017 - Diplodokus jako panovnický dar

04.02.2017 - Jak pojídal T. rex svůj úlovek?

29.01.2017 - Tajemství jurského arcibiskupa

27.01.2017 - Kdo byl Raptorex?

21.01.2017 - Můžeme vytvořit Jurský park? (část IV.)

16.01.2017 - Můžeme vytvořit Jurský park? (část III.)

11.01.2017 - Můžeme vytvořit Jurský park? (část II.)

09.01.2017 - Můžeme vytvořit Jurský park?

06.01.2017 - Připravte se na dinokuře

04.01.2017 - Dinosauří statistika za rok 2016

02.01.2017 - K čemu byly tyranosaurovi jeho ručky?

28.12.2016 - 5 nejzajímavějších dinosaurů, popsaných v roce 2016

26.12.2016 - Je Nanotyrannus platným rodem?

24.12.2016 - Veselé Vánoce a šťastný nový rok

23.12.2016 - Který jedinec tyranosaura je největší?

18.12.2016 - Gigantické blechy v dinosauřím peří

15.12.2016 - Netvor z Mindenu konečně odhalen

09.12.2016 - Největší dravé bestie všech dob

17.11.2016 - Dinosauří rekordy

15.11.2016 - Jak velké vnitřní orgány měli obří sauropodi?

07.11.2016 - Srdce jako mikrovlnka

31.10.2016 - Těžší než deset slonů

27.10.2016 - Velká víkendová dobrodružství

27.10.2016 - Tyrannosaurus sex

26.10.2016 - SOUTĚŽÍME O VSTUPENKY S HOŘIČÁKEM

16.10.2016 - Halloween v Bílé Třemešné

13.10.2016 - Becklespinax altispinax

08.10.2016 - Jak svět poznal těhotnou tyranosauřici

06.10.2016 - Co se děje ve východočeských Hořicích?

04.10.2016 - Therizinosaurus – král podivných teropodů

01.10.2016 - Dinosauří vejce

28.09.2016 - Většinu dinosaurů ještě neznáme

18.09.2016 - Dinosaurák nebo dinosauřice?

16.09.2016 - Stručná historie peří

06.09.2016 - Dinosauři zamrzlí v čase

04.09.2016 - Napsali o nás a prvním školním dnu v Říčanech – ZŠ u Říčanského lesa

04.09.2016 - Byla skutečně objevena dinosauří DNA?

29.08.2016 - Deinocheirus – strašlivá ruka z Gobi

25.08.2016 - Dinosauří smysly

19.08.2016 - Jeho veličenstvo karcharodontosaurus

18.08.2016 - Soutěžte o rodinné vstupenky s rádiem Frekvence 1

12.08.2016 - Dobrodružství ve Fajnparku již v sobotu 13. 8. 2016

08.08.2016 - Zveme vás do ČÍŽKOVIC | 1. 9. 2016

03.08.2016 - Dakotaraptor, zabiják ve stínu tyranosaura

29.07.2016 - Mercedes Benz Bike Cup Harrachov – již v sobotu 30. 7. 2016

24.07.2016 - MEGALODON

20.07.2016 - Ze zákulisí DinoParty

09.07.2016 - Druhohorní plazi v Čechách VII.

05.07.2016 - Největší omyly o dinosaurech

02.07.2016 - Druhohorní plazi v Čechách VI.

28.06.2016 - Soudný den dinosaurů

22.06.2016 - Novinky našeho odborníka

20.06.2016 - Druhohorní plazi v Čechách IV.

13.06.2016 - Jak rychle dinosauři rostli?

11.06.2016 - Druhohorní plazi v Čechách III.

06.06.2016 - Zveme vás na Mercedes Benz Bike Cup Lipno 18. 6. 2016

04.06.2016 - Druhohorní plazi v Čechách II.

31.05.2016 - Zveme vás na „KROUŽKOVANOU PODÍVANOU“

28.05.2016 - Druhohorní plazi v Čechách I.

26.05.2016 - Napsali o nás

20.05.2016 - Kdo byl vlastně ten Barrande

18.05.2016 - Přijďte na „Den Prahy 1“ a zažíjte nevšední

17.05.2016 - Strašlivý teropod Zuzanka

12.05.2016 - Zveme vás na „DĚTSKÝ DEN SE SLONEM“

11.05.2016 - Soutěž ukončena

10.05.2016 - Spolupracujeme s těmi nejlepšími

16.04.2016 - Máme dinosauří BLOG