Jak rychle dinosauři rostli?

…aneb „rychle a zběsile“ v druhohorním podání

Opět začněme tím, co je obecně dobře známou skutečností. Víme bezpečně, že mnozí dinosauři byli obrovští, dokonce podstatně větší než jakýkoliv jiný suchozemský živočich z libovolně vzdáleného geologického období. Jistě, existovali také neptačí dinosauři velikosti holuba, průměrně veliký dinosaurus však dosahoval hmotnosti statného býka. Rekordní sauropodi pak ve své hmotnosti obsáhli celé stádečko slonů afrických. Přitom však všichni dinosauři začínali svůj růst jako velmi malí tvorové s hmotností maximálně několika kilogramů (slůňata se mohou rodit jako téměř metráková novorozeňata). Dinosauři se samozřejmě líhli z vajec, a ta jsou velikostně značně omezená (nemohou mít příliš silnou skořápku). Největší známé dinosauří vejce patří zřejmě sauropodnímu dinosaurovi druhu Hypselosaurus priscus – měří 30 cm na délku, po obvodu má 55 cm a jeho objem dosahoval asi 3,5 litru. I tak veliké vejce (ovšem menší, než jaké nacházíme u některých obřích ptáků z kenozoického období) představovalo výrazný limit pro velikost novorozeného dinosaura, ze kterého v dospělosti vyrostl několikatunový kolos. Ač je to sotva představitelné, i takový stotunový argentinosaurus začínal svůj život jako právě vyklubaný živočich velikosti kočky. Můžeme tedy úvodní myšlenku uzavřít konstatováním, že všichni dinosauři byli na počátku své ontogeneze velmi malí, mnozí z nich se však propracovali až k bezprecedentnímu gigantismu. Jak dlouho jim tedy trvalo, než této velikosti dosáhli? Jak rychle vlastně dinosauři rostli?
__
Růstová stádia populárního ceratopsida triceratopse. Ilustrace Luise V. Reye, převzata z jeho webu http://www.luisrey.ndtilda.co.uk/jpegs/256col/growingup.jpg
__
Nad touto otázkou se zamýšleli již badatelé v 19. století, kdy ještě chyběl dostatek kvalitních informací. Starší představy pochopitelně vykreslovaly dinosaury jako obří verze dnešních ještěrek, krokodýlů nebo želv. Tito studenokrevní živočichové (viz můj článek o teplokrevnosti) vykazují relativně pomalou míru růstu a ten probíhá s mírnými výkyvy v intenzitě prakticky po celý život. Tak to mělo být i u dinosaurů, kteří tak podle logické úvahy museli v rámci dosáhnutí obřích velikostí žít nesmírně dlouho (některé „guesstimates“ přisuzovaly sauropodům až přes 300 let života). Později však někteří paleontologové začali zkoumat blíže vnitřní strukturu dinosauřích kostí a jejich celkovou morfologii. Povšimli si, že kosti dinosaurů jsou v jistých směrech podobnější rychle rostoucím tvorům současnosti, konkrétně savcům a ptákům. U těchto živočichů probíhá růst po narození či vylíhnutí relativně rychle (prochází fází rapidního růstu) a po dosažení dospělé velikosti se fyzický růst výrazně zbrzdí nebo i zcela zastaví. Americký paleontolog Jack Horner si jako jeden z prvních vědců povšimnul, že na příčném průřezu dlouhých kostí dinosaurů můžeme rozeznat přírůstkové kruhy – jakési živočišné obdoby letokruhů u stromů. Kosti dinosaurů tedy přibývaly každým rokem o jeden růstový kruh (není to však pravidlem, spíše ideálním předpokladem – některé fosílie tento znak vůbec nevykazují). V případě dobře zachovaných kruhů bylo tedy možné určit, v kolika letech dinosauři dospívali. Odpověď byla velmi překvapivá – mnoho menších druhů dinosaurů dosáhlo adultního stadia během jednoho až dvou let, u velkých hadrosauridů jako byla Maiasaura nastala dospělost asi v 7 letech věku. Dokonce i obří sauropodi jako byl Apatosaurus rostli velmi rychle – podle paleontoložky Kristiny C. Rodgersové dosahovali již v pěti letech poloviny dospělé velikosti; plné délky kolem 23 metrů a hmotnosti přes 30 tun pak zřejmě nabyli v 10 – 12 letech věku. Narozdíl od našeho živočišného druhu si tedy dinosauři neužívali dlouhého „teenagerovského“ věku. Zato však většina jejich druhů rostla pomalým tempem i po dosažení pohlavní dospělosti, tedy prakticky po celý život. Tomu nasvědčují také objevy gigantických fosilních kostí sauropodů, které byly dříve označovány za samostatné taxony, později však zařazeny mezi již známé druhy s tím, že se jedná o jejich „velmi staré“ a tedy i neobvykle velké jedince. Zajímavou výjimkou jsou mimochodem tyranosauridi, u kterých fáze rapidního růstu nastala až po dosažení věku zhruba 10 až 12 let, tedy podobně jako u člověka (po dalších 8 letech dosáhli plné velikosti). Nedávný výzkum potvrdil, že kachnozobí dinosauři jako byl Hypacrosaurus rostli výrazně rychleji, takže mohlo jít o jakousi adaptaci na koevoluci s těmito svrchnokřídovými dravci (hadrosauridi stačili dorůst do kritické velikostní kategorie rychleji než jejich smrtící protivníci, a tím zvýšit svoje šance na dosažení reproduktivního věku). Množství právě vylíhnutých dinosaurů, rodících se často po desítkách v jediném hnízdě, vzhledem k pozdějším nárokům na ekologický prostor nemohla dosáhnout dospělosti. Je nemožné odhadovat, jak vysoká byla úmrtnost mladých dinosaurů, musela však být vzhledem k jejich vysokému počtu značná. Rychlý růst byl nesporně jednou z „šancí“, jak se vyhnout neustálé hrozbě předčasné smrti. Dinosauři během růstu pochopitelně jen nepřibývali na váze – postupně se objevovaly také jejich rozlišující charakteristické znaky (hřebeny, ornamentace lebky, rozlišení dentice, barevné vzory na kůži či peří apod.). Jakého věku se však dinosauři dožívali a jak dlouho po dosažení dospělosti ještě žili a rostli? Původní odhady přisuzovaly dinosaurům přemrštěnou dlouhověkost, a to i po přijetí myšlenky rychlejšího metabolismu a celkově větší fyziologické podobnosti dinosaurů dnešním savcům a ptákům. Dodnes má ostatně jeden z rozšířených odhadů pro věk brachiosaura hodnotu 118 let (většina odborníků však toto číslo snižuje asi třikrát).
__
Potřeboval gigantický brachiosaurus celých 118 let, aby dorostl své plné velikosti? Zdá se, že stačila mnohem kratší doba. (Fotografie autora Axel Mauruszat převzata z Wikipedie.)
__
Zajímavým zjištěním z poslední doby je, že dinosauři umírali na naše standardy velmi brzy. Nejstarší dnes známý jedinec tyranosaura (populární „Sue“) zemřel v pouhých 28 letech, a to již vykazoval značné množství nemocí a vyhojených zranění. V průměru se tito obří dravci dožívali jen asi 15 let (nedosáhli tedy ani plné fyzické dospělosti). Většina kachnozobých a rohatých dinosaurů v době smrti neměla více než deset let. Dokonce i obří sauropodi zřejmě v drtivé většině nepřekonávali hranici padesáti let (nejstarší „potvrzený“ věk sauropoda je asi 43 let). Je jisté, že dinosauři rostli velmi rychle i ve srovnání s dnešními savci a ptáky. Další zajímavostí je fakt, že rychleji rostli velké druhy dinosaurů. Zatímco malí ornitopodi, jako byl hypsilofodontid Orodromeus, potřebovali celé tři roky na dosažení dospělé délky 1 metru, kachnozobí dinosauři se rodili dlouzí asi 0,8 metru a během jediného roku již měřili 2,7 metru. Po dalších šesti letech dosáhli téměř osmimetrové délky. To vše odhalily přírůstkové kruhy ve fosilních kostech mnoha ontogenetických stadií severoamerických hadrosauridů. Podobné schéma platí zřejmě i pro většinu dalších dinosaurů příslušné velikosti. Rychlý růst byl pochopitelně také jedním z pilířů Bakkerovy „Dinosauří renesance“ 70. let minulého století (viz příslušný článek). Jak tedy zakončit vyprávění o dinosauřím růstu? Neptačí dinosauři vykazují opět i v tomto aspektu větší podobnost se současnými savci a ptáky než s plazi. Zároveň však vidíme, že dinosauří fyziologie byla v mnoha ohledech odlišná od té, kterou můžeme vysledovat u dnes žijících obratlovců. Navíc byla velmi variabilní a nejednotná, vždyť u některých dinosaurů stejné velikosti se růst téměř zastavuje po několika letech a u jiných naopak kulminuje ještě ve věku 27 let (podivné růstové vzorce nacházíme například u některých prosauropodů). Můžeme tedy závěrem konstatovat, že druhohorní „vládci pevnin“ jsou opět o něco bližší a zároveň vzdálenější našemu chápání a obecné představě. V nebezpečném světě plném dravců a častých živelných pohrom dospívali velmi rychle a obvykle žili jen krátce.

Autor článku: Mgr. Vladimír Socha

Další aktuality

04.06.2019 - Dinosauří střelnice má nového partnera Balistas.cz

26.03.2018 - Klíšťata z jantaru sála krev dinosaurům

20.02.2018 - Dinosaurus nebo pravěká rostlina?

13.02.2018 - Chcete si koupit tyranosaura?

12.02.2018 - Valentýnská dinosauří soutěž

02.02.2018 - Teropod z Madagaskaru

22.01.2018 - Největší želva všech dob

19.01.2018 - Nový, odlehčený tyranosaur

14.01.2018 - Alioramus remotus

08.01.2018 - Trpaslík se zatraceně ostrými špičáky

04.01.2018 - SOUTĚŽ o skvělou brašničku s prakem pro každého dobrodruha

21.12.2017 - Ankylosaurus reloaded

18.12.2017 - ČiČiČi

15.12.2017 - Karnotaurus běhal velmi rychle

12.12.2017 - Utopené mládě chasmosaura

11.12.2017 - Stegosaurus byl rozeným zabijákem

07.12.2017 - Král evropských teropodů se představuje

03.12.2017 - Dinosauří vajíčka od největšího po nejmenší

01.12.2017 - Saurosuchus

30.11.2017 - Hrůzoptáci třetihor

29.11.2017 - Pohádka o „rybičce“ která sežrala vše, co do cesty jí přišlo

28.11.2017 - Ocelový stisk pravěkého krokodýla

24.11.2017 - Jak drtivý byl skutečně čelistní stisk tyranosaura?

23.11.2017 - Kronosaurus, obluda jižních moří

31.10.2017 - Strašidelné nápady na dinosauří výzdobu

20.10.2017 - A po dopadu přišel mráz

29.09.2017 - Kolosální ceratopsid Torosaurus

06.09.2017 - Kolagen starý 78 milionů let

13.07.2017 - Stále záhadný Tyrannosaurus X

23.06.2017 - Letní dětský tábor na Borku – Jurský park – poslední volná místa!

25.05.2017 - Dinosauři, přinášíme Vám jedno čtení z akce u Karla Vágnera a Simony Krainové

12.05.2017 - Celý svět na dosah…

07.05.2017 - Napsali o dinosauří akci v ATC Merkur, Pasohlávky

03.05.2017 - Jak vypadal pochod titánů

06.04.2017 - Paleontologické omyly v Cestě do pravěku

02.04.2017 - Ryboještěři pod atomovými hřiby

31.03.2017 - Svět českého plesiosaura

27.03.2017 - Příběh prvního dinosaura

22.03.2017 - Rodili dinosauři živá mláďata?

19.03.2017 - Dinosaurus nebo pravěká rostlina?

15.03.2017 - Byl malý běžec nejkratším dinosaurem?

12.03.2017 - Dinosauří město v Číně

05.03.2017 - Dinosauři z Antarktidy

25.02.2017 - Měl triceratops štětiny?

14.02.2017 - Co je to ten dinosaurus?

11.02.2017 - Stegosaurus byl rozeným zabijákem

09.02.2017 - Existoval skutečně obří amficélias?

05.02.2017 - Diplodokus jako panovnický dar

04.02.2017 - Jak pojídal T. rex svůj úlovek?

29.01.2017 - Tajemství jurského arcibiskupa

27.01.2017 - Kdo byl Raptorex?

21.01.2017 - Můžeme vytvořit Jurský park? (část IV.)

16.01.2017 - Můžeme vytvořit Jurský park? (část III.)

11.01.2017 - Můžeme vytvořit Jurský park? (část II.)

09.01.2017 - Můžeme vytvořit Jurský park?

06.01.2017 - Připravte se na dinokuře

04.01.2017 - Dinosauří statistika za rok 2016

02.01.2017 - K čemu byly tyranosaurovi jeho ručky?

28.12.2016 - 5 nejzajímavějších dinosaurů, popsaných v roce 2016

26.12.2016 - Je Nanotyrannus platným rodem?

24.12.2016 - Veselé Vánoce a šťastný nový rok

23.12.2016 - Který jedinec tyranosaura je největší?

18.12.2016 - Gigantické blechy v dinosauřím peří

15.12.2016 - Netvor z Mindenu konečně odhalen

09.12.2016 - Největší dravé bestie všech dob

17.11.2016 - Dinosauří rekordy

15.11.2016 - Jak velké vnitřní orgány měli obří sauropodi?

07.11.2016 - Srdce jako mikrovlnka

31.10.2016 - Těžší než deset slonů

27.10.2016 - Velká víkendová dobrodružství

27.10.2016 - Tyrannosaurus sex

26.10.2016 - SOUTĚŽÍME O VSTUPENKY S HOŘIČÁKEM

16.10.2016 - Halloween v Bílé Třemešné

13.10.2016 - Becklespinax altispinax

08.10.2016 - Jak svět poznal těhotnou tyranosauřici

06.10.2016 - Co se děje ve východočeských Hořicích?

04.10.2016 - Therizinosaurus – král podivných teropodů

01.10.2016 - Dinosauří vejce

28.09.2016 - Většinu dinosaurů ještě neznáme

18.09.2016 - Dinosaurák nebo dinosauřice?

16.09.2016 - Stručná historie peří

06.09.2016 - Dinosauři zamrzlí v čase

04.09.2016 - Napsali o nás a prvním školním dnu v Říčanech – ZŠ u Říčanského lesa

04.09.2016 - Byla skutečně objevena dinosauří DNA?

29.08.2016 - Deinocheirus – strašlivá ruka z Gobi

25.08.2016 - Dinosauří smysly

19.08.2016 - Jeho veličenstvo karcharodontosaurus

18.08.2016 - Soutěžte o rodinné vstupenky s rádiem Frekvence 1

12.08.2016 - Dobrodružství ve Fajnparku již v sobotu 13. 8. 2016

08.08.2016 - Zveme vás do ČÍŽKOVIC | 1. 9. 2016

03.08.2016 - Dakotaraptor, zabiják ve stínu tyranosaura

29.07.2016 - Mercedes Benz Bike Cup Harrachov – již v sobotu 30. 7. 2016

24.07.2016 - MEGALODON

20.07.2016 - Ze zákulisí DinoParty

09.07.2016 - Druhohorní plazi v Čechách VII.

05.07.2016 - Největší omyly o dinosaurech

02.07.2016 - Druhohorní plazi v Čechách VI.

28.06.2016 - Soudný den dinosaurů

22.06.2016 - Novinky našeho odborníka

20.06.2016 - Druhohorní plazi v Čechách IV.

13.06.2016 - Jak rychle dinosauři rostli?

11.06.2016 - Druhohorní plazi v Čechách III.

06.06.2016 - Zveme vás na Mercedes Benz Bike Cup Lipno 18. 6. 2016

04.06.2016 - Druhohorní plazi v Čechách II.

31.05.2016 - Zveme vás na „KROUŽKOVANOU PODÍVANOU“

28.05.2016 - Druhohorní plazi v Čechách I.

26.05.2016 - Napsali o nás

20.05.2016 - Kdo byl vlastně ten Barrande

18.05.2016 - Přijďte na „Den Prahy 1“ a zažíjte nevšední

17.05.2016 - Strašlivý teropod Zuzanka

12.05.2016 - Zveme vás na „DĚTSKÝ DEN SE SLONEM“

11.05.2016 - Soutěž ukončena

10.05.2016 - Spolupracujeme s těmi nejlepšími

16.04.2016 - Máme dinosauří BLOG