Dinosaurák nebo dinosauřice?

…aneb jak je to s určováním pohlaví u druhohorních plazů

Paleontolog je obecně vzato vědec s neobvykle rozbujelou fantazií, nebo chcete-li, s vizí. Na rozdíl od neontologů, tedy biologů, zabývajících se v současnosti žijícími organismy, nemá právě snadnou pozici. Biolog má obvykle k dispozici „čerstvý“ materiál, který může zkoumat se všemi podstatnými aspekty v jeho přirozeném prostředí a obvykle také s dostatečným počtem vzorků. Naproti tomu paleontolog zkoumá svůj objekt zájmu často jen v podobě zlomkového a fragmentárního materiálu. Není tedy divu, že mnohé důležité aspekty života v dávné minulosti žijících tvorů zůstávají vědě trvale skryty. Jedním z takových aspektů jsou také morfologické rozdíly mezi samci a samicemi v případě neptačích druhohorních dinosaurů. U recentních druhů živočichů můžeme na pohlaví usuzovat na základě značného množství znaků. Jedním z nich je například odlišné zbarvení, neboť u mnohých ptáků je sameček pestřeji zbarven než samička. Časté rozdíly nacházíme také ve velikosti obou pohlaví a přítomnosti různých „okras“, opět většinou charakterizujících samečky. Koho by v této souvislosti nenapadl třeba paví ocas, nebo peří rajky. U některých druhů kopytníků vykazují samci mohutné ozdoby hlav v podobě rohů, paroží apod. Rozdíly však nemusí být jen viditelné – chování nebo vydávání zvuku je také návodným znakem k rozlišení pohlaví v rámci jednoho druhu. Všechny zmíněné znaky navíc slouží jako důležité faktory pohlavního výběru a představují způsob, jak zaujmout potenciální partnerku k páření.
Dynamické pojetí kopulace páru tyranosaurů v expozici Jurského muzea v Asturii. Převzato od autora Noemy García García pod licencí Creative CommonsAttribution-ShareAlike 2.5 Spain“ z Wikipedie.
Je možné tyto zmíněné faktory využít také pro rozlišení pohlaví vyhynulých neptačích dinosaurů? Již na první pohled je taková snaha spojena s množstvím problémů. Především lze konstatovat, že měkké tkáně se u dinosaurů v podobě otisků zachovaly jen zcela výjimečně (např. „mumie“ hadrosauridů v USA, drobný teropod Scipionyx v Itálii, „opeření“ dinosauři z Číny) a například o zbarvení nebo hlasových projevech dinosaurů nevíme stále prakticky nic (s výjimkou pouhých dvou případů, ale o těch si povíme jindy). Situace je to tedy dosti bezvýchodná, neboť k tomuto účelu lze využít výlučně jen fosilní kosti a zuby. Velikost zachovaných koster a jednotlivých izolovaných kostí u různých příslušníků stejného rodu není příliš relevantním klíčem – není ostatně ani jisté, že dinosauří samci byli větší než samice. Je pravděpodobné, že většina neptačích dinosaurů rostla po celý život, byť se v jejich životním cyklu objevovala fáze rapidního růstu, následovaná jeho výrazným zpomalením a konstantním pomalým růstem po dosažení pohlavní dospělosti (jak dokládají studie průřezů dlouhých kostí končetin se sezónními přírůstky). Nacházíme proto velké množství velikostních kategorií a růstových stadií často i v rámci jediného rodu. Rozdíly ve velikosti jsou tedy v takovém případě dány prostým faktem různého věku daných jedinců. Zajímavé je, že také největší dodnes rekonstruovaný jedinec tyranosaura, zvaný „Sue“ (viz článek ze 17. května) je často pokládán za samici, přestože k tomu nejsou žádné rigorózní podklady. U jiného jedince tohoto kolosálního teropoda byla v roce 2005 zjištěna přítomnost kostní tkáně, příbuzné medulární kosti ptáků. Ta je bohatá na vápník a podílí se na tvorbě vaječné skořápky. Podle výzkumu paleobioložky Mary H. Schweitzerové šlo tedy v tomto případě nepochybně o samici. Podobná struktura byla navíc objevena také u jiného teropoda alosaura a ornitopoda tenontosaura. Vzhledem k tomu, že dinosauří samice kladly vejce, pokoušeli se někteří paleontologové objevit stopy na kostře, které by s kladením vajec mohly souviset. V poslední době byly v tomto směru učiněny jisté pokroky, obecně však lze konstatovat, že veškerá snaha vyšla naprázdno. Dostatečně průkazné znaky například v proporcích stydké kosti nebo sakrálních obratlech dosud objeveny nebyly. Co se týče vokální komunikace, je také prakticky nemožné zjistit, zda samci vyluzovali jiné zvuky než jejich protějšky, je to však pravděpodobné (svědčí o tom například rozdíly ve velikosti hřebenů a trubic některých kachnozobých dinosaurů).
Kostřička embrya malého rohatého dinosaura druhu Protoceratops andrewsi. U tohoto dinosaura máme k dispozici zástupce všech růstových stádií. Převzato pod licencí Creative Commons ShareAlike 1.0 z Wikipedie.
Jasným znakem pohlavního dimorfismu u neptačích dinosaurů jsou například bizarní rohy a krční límce rohatých dinosaurů, kteří navíc prokazatelně sváděli intraspecifické souboje (nepochybně alespoň rod Triceratops). Vedle již zmíněných kachnozobých dinosaurů (především rod Parasaurolophus) můžeme variace ve tvaru lebky a přítomnosti lebečních „ozdob“ vysledovat také u „tlustolebých“ dinosaurů pachycefalosaurů. U všech těchto skupin nacházíme různé variace a specifické konfigurace v přítomnosti těchto znaků. Je nanejvýš pravděpodobné, že sloužily podobným účelům jako paroží jelenů nebo rohy ovce tlustorohé, tedy mimojiné k soubojům o samice v období říje. V tomto případě zřejmě platí, že čím mohutnější a výraznější lebeční útvar, tím větší pravděpodobnost, že šlo o pozůstatky dinosauřího samce. Zřejmě největším problémem při určování pohlaví u fosilních živočichů je malé množství zachovaných jedinců, tedy dostupný vzorek pro daný taxon. U velké většiny známých dinosauřích rodů máme k dispozici jen velmi málo zachovaných fosilních jedinců, u některých dokonce jen několik izolovaných kostí. Výsledkem je to, že prostě nemáme k dispozici dostatek informací pro statistické rozlišení obou pohlaví i jejich růstových stádií. Výjimkou jsou jen některé druhy, známé podle velmi početného materiálu a všech růstových stadií – například malý rohatý dinosaurus Protoceratops andrewsi ze svrchní křídy Mongolska. Na početném vzorku byly vysledovány dva odlišné morfotypy, které zřejmě představují samce a samice tohoto druhu. Samice jsou poněkud subtilnější a jejich krční límec je jinak tvarovaný. Zajímavé je v této souvislosti také zjištění z nedávné doby, týkající se reproduktivní biologie dinosaurů. Podle výzkumu z roku 2007 se neptačí dinosauři dokázali rozmnožovat již v době dospívání, ještě výrazně před dosažením plné pohlavní dospělosti. To je situace shodná se současnými krokodýli, ještěry a hady, ale odlišná než u recentních ptáků, tedy nejbližších příbuzných dinosaurů v dnešním světě.

Autor článku: Mgr. Vladimír Socha

Další aktuality

04.06.2019 - Dinosauří střelnice má nového partnera Balistas.cz

26.03.2018 - Klíšťata z jantaru sála krev dinosaurům

20.02.2018 - Dinosaurus nebo pravěká rostlina?

13.02.2018 - Chcete si koupit tyranosaura?

12.02.2018 - Valentýnská dinosauří soutěž

02.02.2018 - Teropod z Madagaskaru

22.01.2018 - Největší želva všech dob

19.01.2018 - Nový, odlehčený tyranosaur

14.01.2018 - Alioramus remotus

08.01.2018 - Trpaslík se zatraceně ostrými špičáky

04.01.2018 - SOUTĚŽ o skvělou brašničku s prakem pro každého dobrodruha

21.12.2017 - Ankylosaurus reloaded

18.12.2017 - ČiČiČi

15.12.2017 - Karnotaurus běhal velmi rychle

12.12.2017 - Utopené mládě chasmosaura

11.12.2017 - Stegosaurus byl rozeným zabijákem

07.12.2017 - Král evropských teropodů se představuje

03.12.2017 - Dinosauří vajíčka od největšího po nejmenší

01.12.2017 - Saurosuchus

30.11.2017 - Hrůzoptáci třetihor

29.11.2017 - Pohádka o „rybičce“ která sežrala vše, co do cesty jí přišlo

28.11.2017 - Ocelový stisk pravěkého krokodýla

24.11.2017 - Jak drtivý byl skutečně čelistní stisk tyranosaura?

23.11.2017 - Kronosaurus, obluda jižních moří

31.10.2017 - Strašidelné nápady na dinosauří výzdobu

20.10.2017 - A po dopadu přišel mráz

29.09.2017 - Kolosální ceratopsid Torosaurus

06.09.2017 - Kolagen starý 78 milionů let

13.07.2017 - Stále záhadný Tyrannosaurus X

23.06.2017 - Letní dětský tábor na Borku – Jurský park – poslední volná místa!

25.05.2017 - Dinosauři, přinášíme Vám jedno čtení z akce u Karla Vágnera a Simony Krainové

12.05.2017 - Celý svět na dosah…

07.05.2017 - Napsali o dinosauří akci v ATC Merkur, Pasohlávky

03.05.2017 - Jak vypadal pochod titánů

06.04.2017 - Paleontologické omyly v Cestě do pravěku

02.04.2017 - Ryboještěři pod atomovými hřiby

31.03.2017 - Svět českého plesiosaura

27.03.2017 - Příběh prvního dinosaura

22.03.2017 - Rodili dinosauři živá mláďata?

19.03.2017 - Dinosaurus nebo pravěká rostlina?

15.03.2017 - Byl malý běžec nejkratším dinosaurem?

12.03.2017 - Dinosauří město v Číně

05.03.2017 - Dinosauři z Antarktidy

25.02.2017 - Měl triceratops štětiny?

14.02.2017 - Co je to ten dinosaurus?

11.02.2017 - Stegosaurus byl rozeným zabijákem

09.02.2017 - Existoval skutečně obří amficélias?

05.02.2017 - Diplodokus jako panovnický dar

04.02.2017 - Jak pojídal T. rex svůj úlovek?

29.01.2017 - Tajemství jurského arcibiskupa

27.01.2017 - Kdo byl Raptorex?

21.01.2017 - Můžeme vytvořit Jurský park? (část IV.)

16.01.2017 - Můžeme vytvořit Jurský park? (část III.)

11.01.2017 - Můžeme vytvořit Jurský park? (část II.)

09.01.2017 - Můžeme vytvořit Jurský park?

06.01.2017 - Připravte se na dinokuře

04.01.2017 - Dinosauří statistika za rok 2016

02.01.2017 - K čemu byly tyranosaurovi jeho ručky?

28.12.2016 - 5 nejzajímavějších dinosaurů, popsaných v roce 2016

26.12.2016 - Je Nanotyrannus platným rodem?

24.12.2016 - Veselé Vánoce a šťastný nový rok

23.12.2016 - Který jedinec tyranosaura je největší?

18.12.2016 - Gigantické blechy v dinosauřím peří

15.12.2016 - Netvor z Mindenu konečně odhalen

09.12.2016 - Největší dravé bestie všech dob

17.11.2016 - Dinosauří rekordy

15.11.2016 - Jak velké vnitřní orgány měli obří sauropodi?

07.11.2016 - Srdce jako mikrovlnka

31.10.2016 - Těžší než deset slonů

27.10.2016 - Velká víkendová dobrodružství

27.10.2016 - Tyrannosaurus sex

26.10.2016 - SOUTĚŽÍME O VSTUPENKY S HOŘIČÁKEM

16.10.2016 - Halloween v Bílé Třemešné

13.10.2016 - Becklespinax altispinax

08.10.2016 - Jak svět poznal těhotnou tyranosauřici

06.10.2016 - Co se děje ve východočeských Hořicích?

04.10.2016 - Therizinosaurus – král podivných teropodů

01.10.2016 - Dinosauří vejce

28.09.2016 - Většinu dinosaurů ještě neznáme

18.09.2016 - Dinosaurák nebo dinosauřice?

16.09.2016 - Stručná historie peří

06.09.2016 - Dinosauři zamrzlí v čase

04.09.2016 - Napsali o nás a prvním školním dnu v Říčanech – ZŠ u Říčanského lesa

04.09.2016 - Byla skutečně objevena dinosauří DNA?

29.08.2016 - Deinocheirus – strašlivá ruka z Gobi

25.08.2016 - Dinosauří smysly

19.08.2016 - Jeho veličenstvo karcharodontosaurus

18.08.2016 - Soutěžte o rodinné vstupenky s rádiem Frekvence 1

12.08.2016 - Dobrodružství ve Fajnparku již v sobotu 13. 8. 2016

08.08.2016 - Zveme vás do ČÍŽKOVIC | 1. 9. 2016

03.08.2016 - Dakotaraptor, zabiják ve stínu tyranosaura

29.07.2016 - Mercedes Benz Bike Cup Harrachov – již v sobotu 30. 7. 2016

24.07.2016 - MEGALODON

20.07.2016 - Ze zákulisí DinoParty

09.07.2016 - Druhohorní plazi v Čechách VII.

05.07.2016 - Největší omyly o dinosaurech

02.07.2016 - Druhohorní plazi v Čechách VI.

28.06.2016 - Soudný den dinosaurů

22.06.2016 - Novinky našeho odborníka

20.06.2016 - Druhohorní plazi v Čechách IV.

13.06.2016 - Jak rychle dinosauři rostli?

11.06.2016 - Druhohorní plazi v Čechách III.

06.06.2016 - Zveme vás na Mercedes Benz Bike Cup Lipno 18. 6. 2016

04.06.2016 - Druhohorní plazi v Čechách II.

31.05.2016 - Zveme vás na „KROUŽKOVANOU PODÍVANOU“

28.05.2016 - Druhohorní plazi v Čechách I.

26.05.2016 - Napsali o nás

20.05.2016 - Kdo byl vlastně ten Barrande

18.05.2016 - Přijďte na „Den Prahy 1“ a zažíjte nevšední

17.05.2016 - Strašlivý teropod Zuzanka

12.05.2016 - Zveme vás na „DĚTSKÝ DEN SE SLONEM“

11.05.2016 - Soutěž ukončena

10.05.2016 - Spolupracujeme s těmi nejlepšími

16.04.2016 - Máme dinosauří BLOG