Alioramus remotus

…aneb „Vzdálená cizí větev“ se představuje

V nadpisech článků jen málokdy uvádím celé dvouslovné jméno dinosaura, o němž má být pojednáno, v případě aliorama ale udělám výjimku. Ostatně tento binomen má tak zajímavou etymologii, že určitě stojí za takové uvedení. V doslovném překladu znamená tento název „vzdálená cizí větev“, což odkazuje k systematické příslušnosti dinosaura i k místu jeho objevu. Alioramus, který je dnes jako jediný tyranosaurid známý hned ze dvou druhů (původní A. remotus  a „novější“ A. altai, popsaný v roce 2009), patřil ke středně velkým a lehce stavěným dravcům, obývajícím v nejpozdnější křídě oblasti současné mongolské pouště Gobi. Stejně jako Tarbosaurus bataarZhuchengtyrannus magnus nebo Qianzhousaurus sinensis byl zástupcem východoasijské větve tyranosauridů, představující pomyslnou protiváhu severoamerickým tyranosauridním druhům.[1] O nověji popsaném druhu A. altai jsem na blogu psal po zveřejnění jeho objevu v roce 2009, o A. remotus jsem se ale dosud blíže nezmínil. Tímto článkem proto zmíněný nedostatek napravuji. Alioramus byl vědecky popsán roku 1976 ruským (resp. sovětským) paleontologem Sergejem Kurzanovem.[2]Fosilie holotypu (kat. ozn. PIN 3141/1) sestávají z částečně zachované lebky a tří metatarzálů (kostí dolní končetiny), objevených počátkem 70. let společnou sovětsko-mongolskou expedicí do pouště Gobi. Nález byl učiněn v lokalitě známé jako Nogon-Tsav v mongolské provincii Bajanchongor. Vědecké jméno zvolil Kurzanov s poukazem na podivně prodlouženou a štíhlou lebku vybavenou nízkým hřebínkem v podobě pěti výrazných růžků, která podle jeho názoru činila aliorama pouze velmi vzdáleným příbuzným ostatních tyranosauridů (odtud jeho rodové jméno).

———

Rekonstrukce přibližného vzezření druhu Alioramus remotus. Nápadné jsou štíhlé tělesné proporce a silné dlouhé nohy, díky kterým tento dravec nejspíš dokázal velmi rychle běhat. Od ostatních tyranosauridů (s výjimkou čínského qianzhousaura) jej odlišovala dlouhá a nízká lebka, nesoucí pětici výrazných „růžků“. Kredit: Fred Wierum, Wikipedie (CC BY 3.0)

———

Paleontologové od začátku řadili druh A. remotus do nadčeledi Tyrannosauroidea, protože ale nebyl k dispozici dostatečně kompletní a diagnostický materiál, nebylo zcela jasné, zda je možné tento druh řadit přímo mezi tyranosauridy.[3] Teprve s objevem lépe zachovaného druhu A. altai v roce 2009 se definitivně potvrdilo, že alioramové patří dokonce mezi tyranosauriny.[4] Vzhledem k vzájemné podobnosti s čínským rodem Qianzhousaurus jsou někdy oba druhy aliorama a tento taxon řazeni do samostatného kladu Alioramini. V roce 2013 však vyšla studie, která zpochybňuje příslušnost alioramů k podčeledi Tyrannosaurinae a řadí je dokonce mimo čeleď Tyrannosauridae.[5] Na tomto místě už však nebudeme dále zacházet do větších systematických detailů. Alioramové byli každopádně kurzoriálně stavění tvorové, kteří zřejmě dokázali velmi rychle běhat. To dokazují jejich dlouhé metatarzální kosti, které kdysi patřily k silným nohám schopným vyvinout vysokou rychlost v běhu. Délka těla alioramů dosahovala asi 6 metrů, je ale možné, že objevené exempláře patří nedospělým a dosud plně nedorostlým jedincům. Samotná lebka měřila na délku kolem 45 cm a jednotlivé „růžky“ nad čenichem dinosaura byly vysoké zhruba 15 mm.[6] Zajímavé také je, že tito teropodi měli vůbec největší počet zubů ze všech tyranosauridů, ten totiž činil asi 76 až 78.[7] Za pomoci moderních technologií (například počítačové tomografie) byla zkoumána i mozkovna aliorama, přičemž se ukázalo, že samotný mozek se nacházel v jakési přechodné vývojové fázi mezi stavem známým u bazálních teropodů na jedné a u moderních ptáků na druhé straně.[8] Dá se tedy s trochou opatrnosti říci, že na poměry druhohorních dinosaurů byli alioramové relativně inteligentní živočichové. Nápadná je také výrazná pneumatizace kostry tohoto druhu, projevující se pozoruhodně velkým množstvím dutin v některých kostech.

———

Velmi podlouhlá a nízká lebka aliorama připomíná lebky mláďat velkých tyranosauridů, druhů Tyrannosaurus rex a Tarbosaurus bataar. Alioramus je ale nepochybně samostatný rod (a nikoliv například mládě tarbosaura), což dokazují četné významné odlišnosti v anatomii jeho lebky. Snímek exponátu pochází z Wyoming Dinosaur Center ve městě Thermopolis. Kredit: Clément Bardot, Wikipedie (CC BY-SA 3.0)

———

Alioramové obývali ekosystémy současného jihovýchodního Mongolska v době před asi 70 miliony let, na začátku geologického stupně maastricht.[9] Žili tedy ve stejných ekosystémech, jako jejich mnohem větší tyranosauridní bratranci druhu Tarbosaurus bataar, kteří při dvojnásobné délce vážili asi patnáctinásobně víc. Je proto jasné, že alioramové nemohli dospělým tarbosaurům přímo potravně konkurovat, soutěžit ale mohli s jejich mláďaty a dosud plně nedospělými jedinci. Sedimenty v lokalitě Nogon-Tsav zřejmě odpovídají souvrství Nemegt o stáří asi 71 – 69 milionů let.[10] V této době již byla velká část současné Gobi prostředím s vlhčím podnebím a s množstvím řek a nízko položených zaplavených území, kde se dařilo rozmanité dinosauří megafauně. Alioramové tak měli poměrně širokou paletu možné kořisti, zejména pokud lovili ve smečkách (což zatím s jistotou nevíme). Jejich kořistí se mohli stávat ornitomimosauři a menší terizinosauři nebo jejich mláďata, stejně jako mladí titanosauridní sauropodi, kteří ale byli vzácnější. Další možnou potravou alioramů pak byli mladí či nemocní kachnozobí dinosauři, „tlustolebí“ pachycefalosauři nebo i menší deinonychosauři (srpodrápí teropodní dinosauři). Na obrněné ankylosaury si zřejmě alioramové netroufali, alespoň ne na dospělé a plně dorostlé jedince. Holotyp A. altai byl mimochodem ještě nedospělým jedincem, který zemřel asi v devíti letech věku, přičemž v té době mohl vážit přibližně 370 kilogramů.[11] Ačkoliv tak byl příliš malý na to, aby mohl útočit na velké býložravé dinosaury, dokázal zřejmě velmi rychle běhat a dohnat tak i rychlou kořist typu „pštrosích dinosaurů“ ornitomimosaurů nebo alvarezsauridů. Pokud byl tedy Tarbosaurus lvem svých ekosystémů, pak Alioramus v nich představoval pomyslného geparda. Více zajímavostí o tomto úžasném asijském tyranosauridovi nám snad prozradí až další objevy.

———

Diagram zobrazující siluetu a dochované fosilie holotypu A. remotus v porovnání s postavou dospělého člověka. První exemplář dinosaura dosahoval odhadované délky asi 5 až 6 metrů, šlo ale pravděpodobně o dosud plně nedorostlý exemplář. Stavbu těla tohoto rodu osvětlil objev lépe zachovaného jedince druhu A. altai v roce 2009. Kredit: Steveoc 86, Wikipedie (CC BY 3.0)

———

Short English SummaryAlioramus remotus was relatively small, gracile tyrannosaurid theropod, inhabiting what is now southern Mongolia about 70 million years ago. It lived alongside its larger and stronger relative Tarbosaurus bataar and was probably fast and agile runner.


Autor článku: Mgr. Vladimír Socha 

Odkazy:

http://en.wikipedia.org/wiki/Alioramus

http://archosaurmusings.wordpress.com/2009/10/06/guest-post-a-new-tyrannosaur-alioramus-altai/

http://fossilworks.org/bridge.pl?a=taxonInfo&taxon_no=57259

http://www.dinochecker.com/dinosaurs/ALIORAMUS

http://www.prehistoric-wildlife.com/species/a/alioramus.html

Profilová fotografie on-line z webu: http://dinosaur-world.com/tyrannosaurs/alioramus_remotus-include.htm

———

[1] Junchang Lü; Laiping Yi; Stephen L. Brusatte; Ling Yang; Hua Li; Liu Chen (7 May 2014). „A new clade of Asian Late Cretaceous long-snouted tyrannosaurids“. Nature Communications. 5 (3788). doi:10.1038/ncomms4788

[2] Kurzanov, Sergei M. (1976). „A new carnosaur from the Late Cretaceous of Nogon-Tsav, Mongolia“. The Joint Soviet-Mongolian Paleontological Expedition Transactions. 3: 93–104.

[3] Currie, Philip J.; Hurum, Jørn H; Sabath, Karol (2003). „Skull structure and evolution in tyrannosaurid phylogeny“. Acta Palaeontologica Polonica. 48 (2): 227–234.

[4] Holtz, Thomas R. (2004). „Tyrannosauroidea“. In Weishampel, David B.; Dodson, Peter; Osmólska, Halszka. The Dinosauria (Second ed.). Berkeley: University of California Press. pp. 111–136. ISBN 0-520-24209-2.

[5] Loewen, M. A.; Irmis, R. B.; Sertich, J. J. W.; Currie, P. J.; Sampson, S. D. (2013). Evans, David C., ed. „Tyrant Dinosaur Evolution Tracks the Rise and Fall of Late Cretaceous Oceans“PLoS ONE. 8 (11): e79420. doi:10.1371/journal.pone.0079420.

[6] Currie, Philip J. (2000). „Theropods from the Cretaceous of Mongolia“. The Age of Dinosaurs in Russia and Mongolia. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 434–455. ISBN 978-0-521-54582-2.

[7] Currie, Philip J. (2003). „Cranial anatomy of tyrannosaurids from the Late Cretaceous of Alberta“. Acta Palaeontologica Polonica. 48 (2): 191–226.

[8] „Variation, Variability, and the Origin of the Avian Endocranium: Insights from the Anatomy of Alioramus altai (Theropoda: Tyrannosauroidea)“PLOS Collections.

[9] Jerzykiewicz, Tomasz; Russell, Dale A. (1991). „Late Mesozoic stratigraphy and vertebrates of the Gobi Basin“. Cretaceous Research. 12 (4): 345–377. doi:10.1016/0195-6671(91)90015-5

[10] Osmólska, Halszka (1997). „Nemegt Formation“. In Currie, Philip J.; Kevin Padian. The Encyclopedia of Dinosaurs. San Diego: Academic Press. pp. 471–472. ISBN 0-12-226810-5.

[11] Brusatte, Stephen L.; Carr, Thomas D.; Erickson, Gregory M.; Bever, Gabe S.; Norell, Mark A. (2009). „A long-snouted, multihorned tyrannosaurid from the Late Cretaceous of Mongolia“Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 106 (41): 17261–6. doi:10.1073/pnas.0906911106.

———

Další aktuality

04.06.2019 - Dinosauří střelnice má nového partnera Balistas.cz

26.03.2018 - Klíšťata z jantaru sála krev dinosaurům

20.02.2018 - Dinosaurus nebo pravěká rostlina?

13.02.2018 - Chcete si koupit tyranosaura?

12.02.2018 - Valentýnská dinosauří soutěž

02.02.2018 - Teropod z Madagaskaru

22.01.2018 - Největší želva všech dob

19.01.2018 - Nový, odlehčený tyranosaur

14.01.2018 - Alioramus remotus

08.01.2018 - Trpaslík se zatraceně ostrými špičáky

04.01.2018 - SOUTĚŽ o skvělou brašničku s prakem pro každého dobrodruha

21.12.2017 - Ankylosaurus reloaded

18.12.2017 - ČiČiČi

15.12.2017 - Karnotaurus běhal velmi rychle

12.12.2017 - Utopené mládě chasmosaura

11.12.2017 - Stegosaurus byl rozeným zabijákem

07.12.2017 - Král evropských teropodů se představuje

03.12.2017 - Dinosauří vajíčka od největšího po nejmenší

01.12.2017 - Saurosuchus

30.11.2017 - Hrůzoptáci třetihor

29.11.2017 - Pohádka o „rybičce“ která sežrala vše, co do cesty jí přišlo

28.11.2017 - Ocelový stisk pravěkého krokodýla

24.11.2017 - Jak drtivý byl skutečně čelistní stisk tyranosaura?

23.11.2017 - Kronosaurus, obluda jižních moří

31.10.2017 - Strašidelné nápady na dinosauří výzdobu

20.10.2017 - A po dopadu přišel mráz

29.09.2017 - Kolosální ceratopsid Torosaurus

06.09.2017 - Kolagen starý 78 milionů let

13.07.2017 - Stále záhadný Tyrannosaurus X

23.06.2017 - Letní dětský tábor na Borku – Jurský park – poslední volná místa!

25.05.2017 - Dinosauři, přinášíme Vám jedno čtení z akce u Karla Vágnera a Simony Krainové

12.05.2017 - Celý svět na dosah…

07.05.2017 - Napsali o dinosauří akci v ATC Merkur, Pasohlávky

03.05.2017 - Jak vypadal pochod titánů

06.04.2017 - Paleontologické omyly v Cestě do pravěku

02.04.2017 - Ryboještěři pod atomovými hřiby

31.03.2017 - Svět českého plesiosaura

27.03.2017 - Příběh prvního dinosaura

22.03.2017 - Rodili dinosauři živá mláďata?

19.03.2017 - Dinosaurus nebo pravěká rostlina?

15.03.2017 - Byl malý běžec nejkratším dinosaurem?

12.03.2017 - Dinosauří město v Číně

05.03.2017 - Dinosauři z Antarktidy

25.02.2017 - Měl triceratops štětiny?

14.02.2017 - Co je to ten dinosaurus?

11.02.2017 - Stegosaurus byl rozeným zabijákem

09.02.2017 - Existoval skutečně obří amficélias?

05.02.2017 - Diplodokus jako panovnický dar

04.02.2017 - Jak pojídal T. rex svůj úlovek?

29.01.2017 - Tajemství jurského arcibiskupa

27.01.2017 - Kdo byl Raptorex?

21.01.2017 - Můžeme vytvořit Jurský park? (část IV.)

16.01.2017 - Můžeme vytvořit Jurský park? (část III.)

11.01.2017 - Můžeme vytvořit Jurský park? (část II.)

09.01.2017 - Můžeme vytvořit Jurský park?

06.01.2017 - Připravte se na dinokuře

04.01.2017 - Dinosauří statistika za rok 2016

02.01.2017 - K čemu byly tyranosaurovi jeho ručky?

28.12.2016 - 5 nejzajímavějších dinosaurů, popsaných v roce 2016

26.12.2016 - Je Nanotyrannus platným rodem?

24.12.2016 - Veselé Vánoce a šťastný nový rok

23.12.2016 - Který jedinec tyranosaura je největší?

18.12.2016 - Gigantické blechy v dinosauřím peří

15.12.2016 - Netvor z Mindenu konečně odhalen

09.12.2016 - Největší dravé bestie všech dob

17.11.2016 - Dinosauří rekordy

15.11.2016 - Jak velké vnitřní orgány měli obří sauropodi?

07.11.2016 - Srdce jako mikrovlnka

31.10.2016 - Těžší než deset slonů

27.10.2016 - Velká víkendová dobrodružství

27.10.2016 - Tyrannosaurus sex

26.10.2016 - SOUTĚŽÍME O VSTUPENKY S HOŘIČÁKEM

16.10.2016 - Halloween v Bílé Třemešné

13.10.2016 - Becklespinax altispinax

08.10.2016 - Jak svět poznal těhotnou tyranosauřici

06.10.2016 - Co se děje ve východočeských Hořicích?

04.10.2016 - Therizinosaurus – král podivných teropodů

01.10.2016 - Dinosauří vejce

28.09.2016 - Většinu dinosaurů ještě neznáme

18.09.2016 - Dinosaurák nebo dinosauřice?

16.09.2016 - Stručná historie peří

06.09.2016 - Dinosauři zamrzlí v čase

04.09.2016 - Napsali o nás a prvním školním dnu v Říčanech – ZŠ u Říčanského lesa

04.09.2016 - Byla skutečně objevena dinosauří DNA?

29.08.2016 - Deinocheirus – strašlivá ruka z Gobi

25.08.2016 - Dinosauří smysly

19.08.2016 - Jeho veličenstvo karcharodontosaurus

18.08.2016 - Soutěžte o rodinné vstupenky s rádiem Frekvence 1

12.08.2016 - Dobrodružství ve Fajnparku již v sobotu 13. 8. 2016

08.08.2016 - Zveme vás do ČÍŽKOVIC | 1. 9. 2016

03.08.2016 - Dakotaraptor, zabiják ve stínu tyranosaura

29.07.2016 - Mercedes Benz Bike Cup Harrachov – již v sobotu 30. 7. 2016

24.07.2016 - MEGALODON

20.07.2016 - Ze zákulisí DinoParty

09.07.2016 - Druhohorní plazi v Čechách VII.

05.07.2016 - Největší omyly o dinosaurech

02.07.2016 - Druhohorní plazi v Čechách VI.

28.06.2016 - Soudný den dinosaurů

22.06.2016 - Novinky našeho odborníka

20.06.2016 - Druhohorní plazi v Čechách IV.

13.06.2016 - Jak rychle dinosauři rostli?

11.06.2016 - Druhohorní plazi v Čechách III.

06.06.2016 - Zveme vás na Mercedes Benz Bike Cup Lipno 18. 6. 2016

04.06.2016 - Druhohorní plazi v Čechách II.

31.05.2016 - Zveme vás na „KROUŽKOVANOU PODÍVANOU“

28.05.2016 - Druhohorní plazi v Čechách I.

26.05.2016 - Napsali o nás

20.05.2016 - Kdo byl vlastně ten Barrande

18.05.2016 - Přijďte na „Den Prahy 1“ a zažíjte nevšední

17.05.2016 - Strašlivý teropod Zuzanka

12.05.2016 - Zveme vás na „DĚTSKÝ DEN SE SLONEM“

11.05.2016 - Soutěž ukončena

10.05.2016 - Spolupracujeme s těmi nejlepšími

16.04.2016 - Máme dinosauří BLOG